Integritetspolicy

Vi sparar era personuppgifter när ni bokar boende eller en aktivitet hos oss i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Genom att göra en bokning hos oss samtycker ni till att vi hanterar era personuppgifter. Trolltunet AB är ansvarig för hanteringen av era personuppgifter.

Hur behandlar vi era personuppgifter?

• Vid bokningstillfället sparar vi era personuppgifter i syfte att fullfölja vårt åtagande gentemot Er.
• Vi sparar ert namn samt kontaktuppgifter.
• Vi sparar inga personuppgifter som kan anses känsliga.(etnicitet, religiös övertygelse, sexuell läggning etc.)
• Vi använder INTE era personuppgifter i marknadsföringssyfte.
• Vi raderar alla personuppgifter var sjätte månad.
• Ni kan närsomhelst begära oss att meddela vilka uppgifter vi har sparat om er, radera era uppgifter eller rätta till era uppgifter, detta gör ni genom att skicka ett mail till info@hemavan.com
• Era personuppgifter förvaras skyddade från otillåten användning och obehörig åtkomst.
• Om ni anser att vi hanterat era personuppgifter felaktigt så finns möjlighet att lämna klagomål till Datainspektionen.

Cookies

CookieTypVaraktighetBeskrivning
Inga objekt hittades
Ta bort cookies